Jamstvo

Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Sarteks kao trgovac odgovorna je za materijalne nedostake proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.