Sigurnosni SSL certifikat

Izjava o uporabi SSL certifikata


Sarteks d.o.o. vrši autorizaciju i naplatu putem kreditnih kartica u realnom vremenu  preko sustava  Monri koji je zaštićen sigurnosnim SSL protokolom.
Komunikacija između vašeg računala i stranice https://sarteks-shop.com kriptirana je sigurnosnim SSL protokolom.

Što su SSL certifikati?  
SSL (eng. secure sockets layer) certifikati podižu sigurnost web stranica na višu razinu. Ukoliko vaše stranice imaju SSL, komunikacija web browsera sa web serverom je enkriptirana. Na taj način osigurava se najveći nivo sigurnosti posjetiteljima naših stranica, a time i povjerenja.

Gdje se koriste SSL certifikati?
SSL certifikati koriste se prilikom unosa osjetljivih podataka (npr. broj kreditne kartice) u web trgovinama, idealni su za zaštitu administracijskih sučelja u web aplikacijama, te svugdje gdje je potrebna povećana sigurnost protoka podataka.  

Kako možemo znati imaju li stranice na kojima surfamo SSL certifikat?
Prisutnost SSL certifikata najlakše ćete uočiti u address baru - umjesto http:// treba pisati https://. U statusnoj traci web preglednika pojaviti će se mali lokot. U većini preglednika dvostrukim klikom na lokot prikazati će se detaljnije informacije o SSL certifikatu: jačina enkripcije, izdavač i vlasnik, datum isteka itd.